tôi muốn tư vấn mở phòng nét tầm trung khu vực gò vấp, cảm ơn.